Näkymä Lapa Chêca -nimisen bead and breakfastin huoneen ikkunasta. Aseman kellotornin takana vuorenrinteellä näkyy favela, jonka perusteella kaikkia slummialueita alettiin kutsua näin. Nimi juontuu jostain bahialaisesta kukasta. Ainakin Lapa Chêcan työntekijä kertoi näin.